Coperta

Cuprins

Const. MOISIL, Marii ctitori ai numismaticii româneşti
V. LAURENT, Un nouveau gouverneur de la Bulgarie Byzantine
I. NESTOR, Ion Andrieşescu şi preistoria României
I. CANARACHE, Preciziuni cu privire la stăpânirea romană în oraşele Pontului-Stâng
Oct. ILIESCU, Sisteme naţionale în economia monetară a Dacilor
Bucur MITREA, Tezaurul din Roata-Vlaşca
D. TUDOR, Aşezarea şi cetatea romană de la Desa-Dolj
Ana Suzana DIMITRIU, Falsuri monetare în antichitate
Const. MOISIL, Monete dace de tip vrâncean: Tezaurul din Vloşcani-Putna
Ilie ŢABREA, Un taler comemorativ elveţian
General Radu ROSETTI, Rectificare