Coperta

Cuprins

Em. CONDURACHI,Cuvînt înainte
25 DE ANI DE CERCETĂRI NUMISMATICE
Constantin PREDA, Numismatica geto-dacică după un sfert de veac de cercetări
Bucur MITREA, Probleme de numismatică romană în ultimul sfert de veac
Octavian ILIESCU, Cercetări de numismatică românească în ultimii 25 de ani
NOTE ŞI COMUNICĂRI
Octavian ILIESCU, Problema realizării unui repertoriu al descoperirilor monetare din România
Carmen Maria PETOLESCU, Un stater de aur de tip Alexandru cel Mare, provenind din tezaurul de la Mărăşeşti
Ion SPIRU şi Corneliu BEDA, Tezaurul de monede antice descoperit la Frăsinet, judeţul Teleorman
Bucur MITREA, Asupra unui tezaur roman imperial din estul Transilvaniei
Octavian ILIESCU, 1365-1965: şase veacuri de la emiterea celei dintîi monede româneşti
George BUZDUGAN, Octavian LUCHIAN şi Const. C. OPRESCU, Unele constatări în numismatica modernă românească
Mihail IONIŢĂ, Monedele statului român (1867-1972)
George BUZDUGAN, Medalii româneşti recente
GALERIA NUMISMAŢILOR ROMÂNI
Ion PĂTRAŞCU, Pagini din istoria veche a arheologiei şi numismaticii româneşti: Cesar Bolliac în Oltenia
Octavian LUCHIAN, Profesorul Constantin Moisil, îndrumătorul
Aurel GOLIMAŞ, Corneliu Secăşeanu: 1894-1970
DIVERSE