Coperta

Cuprins

STUDII, NOTE ŞI COMUNICĂRI
Numismatică
Constatntin PREDA, Tezaurul monetar geto-dacic din dava de la Tinosu
Constatntin PREDA şi Gheroghe MARINESCU, Contribuţii la circulaţia monetară din Dacia în sec. I î.e.n., tezaurul de la Şieu, jud. Bistriţa Năsăud
Nicolae CONOVICI, Aspecte ale circulaţiei drahmelor din Dyrrhachium şi Apollonia în Peninsula Balcanică şi în Dacia
Gh. POENARU BORDEA, Eugen NICOLAE, Monede rare şi inedite din Moesia Inferior. Tomis I. De la Augustus la Commodus
Dana BĂLĂNESCU, Petru ROGOZEA, Notă suplimentară asupra tezaurului monetar republican de la Tincova, jud. Caraş-Severin
Carmen Maria PETOLESCU, Al doilea tezaur de monede romane republicane descoperit la Fărcaşele, jud. Olt
Radu OCHEŞEANU şi Gheorghe PAPUC, Un tezaur de denari din epoca lui Augustus descoperit
Ramiro DONCIU, Cu privire la activitatea militară a lui Caius (Caligula) în anul 40 e.n.
Radu ARDEVAN, Un denar fals din castul de la Gherla
Gherhardt HOCHSTRASSER, Despre modul în care a trebuit privit "un element inedit" de pe monedele lui Philippus I emis de colonia Viminacium
Ion DONOIU, Aspecte ale portretisticii monetare în timpul tetrarhiei
Radu OCHEŞEANU, Cîteva observaţii privind tezaurul de silicve descoperit în judeţul Romanaţi la mijlocul sec. XIX-lea
Gh. POENARU BORDEA, Alte cîteva monede descoperite la Capidava
Gh. POENARU BORDEA şi Radu OCHEŞEANU, Tezaurul de monede bizantine de aur descoperit în săpăturile arheologice din anul 1899 de la Axiopolis
Viorel BUTNARIU, Răspândirea monedelor bizantine din secolele VI-VII în teritoriile carpato-dunărene
Radu ARDEVAN, Monedele de aur antice şi bizantine din Muzeul de Istorie a Transilvaniei
Octavian ILIESCU, Ducaţi necunoscuţie emişi de doi voievozi ai Ţării Româneştiîn secolul al XV-lea
Traian BIŢA, Opinii privind emisiunile monetare din timpul lui Alexăndrel (Alexandru al II-lea, 1449, 1452-1454, 1455)
Mihaela BLAKO, Eugen NICOLAE, Contribuţii la studiul monedelor de cupru otomane din secolele XV-XVI
Eugen NICOLAE, Gabriel CUSTUREA, Tezaurul monetar din secolul al XVI-lea descoperit la Bercioiu, jud. Vîlcea
Aurică SMARANDA, Ştefan TRÎMBACIU, Un tezaur din secolul al XVIII-lea descoperit la Cîmpulung, jud. Argeş
Adrian SĂVOIU, Un document inedit din 24 iulie 1844 cu privire la specula firfilicului din Ţara Românească
Gelcu MAKSUTOVICI, Radu OCHEŞEANU, Biletul de 10 franci al împrumutului naţional albanez
Gerhardt HOCHSTRASSER, Banii armatei Mackensen la Sibiu
Vitalie UMLAUF, Variante ale emisiunii monetare româneşti din perioada 1867-1982
Metrologie
Radu OCHEŞEANU, Note metrologice
Radu OCHEŞEANU, Nicolae GEORGESCU, Un pond Callatian de epocă romană
Medalistică şi insignografie
Vitalie UMLAUF, Revoluţia populară din 1784-1785 condusă de Horea. Cloşca şi Crişan, reflectată în medalistică şi insignografie
Aurică SMARANDA, Alexandru Ioan Cuza şi începuturile organizării sportului în România, medalii ilustrând activitatea Societăţii de dare la semn
Corneliu POPA, Nicolae CURDOV, O medalie mai puţin cunoscută: renovarea casei lui Constantin Lecca
Valerian CIOFU, Medaliile Congresului şi expoziţiei ştiinţei româneşti din 1903
Onoriu STOICA, Victor MĂZUREANU, O medalie rară referitoare la istoria oltenilor
Corneliu POPA, Nicolae CURDOV, Medaliile lui Octavian Goga
Dulciu MORĂRESCU, Cîteva medalii conferite unor personalităţi ştiinţifice şi artistice româneşti contemporane
Lucian PENESCU, Iulian PENESCU, Cîteva medalii oglindind învăţământul din judeţul Vâlcea
Ion DONOIU, O medalie în memoria lui Nichita Stănescu
Ioan MARINESCU, Insigna Congresului de numismatică şi arheologie de la Craiova din anul 1934
Sigilografie
Ioniţă DUMITRU-DARAC, Un tipar pentru turnarea matricei sigilare a voievodului Moldovei Iliaş Rareş (1546-1551)
Cristache GHEORGHE, Un interesant sigiliu din colecţia noastră
DESCOPERIRI MONETARE
Miltiade CÎRLAN, Nummus alexandrin cu efigia lui Vaballathus
George GEORGESCU, Un denar emis pentru Traianus descoperit la Rudeni, com. Şuici, jud. Argeş
Cristian MATEI, Cîteva monede greceşti, romane şi bizantine din Dobrogea
Petre DIACONU, Monede rare descoperite la Păcuiul lui Soare
Flaminiu MÎRTZU, Cîţiva reali spanioli într-o colecţie din Cîmpulung, jud. Argeş
Gabriel CUSTUREA, Monede medievale şi moderne dintr-o colecţie constănţeană
DIVERSE