Coperta

Cuprins

Constantin PREDA,Cuvînt înainte
Octavian ILIESCU, Societatea numismatică română în primul act de activitate
STUDII, NOTE ŞI COMUNICĂRI
Numismatică
Radu TOHĂTAN, Consideraţii asupra tezaurului de la Tulghieş (jud. Maramureş)
Octavian ILIESCU, În legătură cu tezaurul monetar de la Tulghieş (jud. Maramureş)
Nicolae CONOVICI, Noi contribuţii privind circulaţia drahmelor din Dyrrhachium şi Apollonia: aspectul metrologic
Corneliu BELDIMAN, Un tezaur de monede thasiene descoperit la Ţigăneşti, jud. Argeş
Ion MITREA şi Virgil MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Din nou despre tezaurul de la Sâmbureşti (jud. Olt)
Carmen Maria PETOLESCU, Tezaurul de monede romane imperiale de la Camena (jud. Tulcea)
Gheorghe POENARU BORDEA şi Eugen NICOLAE, Minimi din tezaurul descoperit la Constanţa în cartierul Anadolchioi
Octavian ILIESCU, Cu privire la tezaurul de la Văcăreni (jud. Tulcea)
Bucur MITREA şi Vitalie UMLAUF, Două tezaure vechi româneşti descoperite în jud. Dîmboviţa
Ion STÂNGĂ, Contribuţii privind circulaţia monedelor moldoveneşti în Ţara Românească
Luana POPA şi Eugen NICOLAE, Un tezaur de aspri otomani de la începutul secolului al XVI-lea în colecţiile Muzeului judeţean Braşov
Gheorghe POENARU BORDEA şi Radu OCHEŞEANU, Un thaler de la Despot Vodă
Ioana CUSTUREA şi Gabriel CUSTUREA, Aspecte ale circulaţiei monetare în Dobrogea în secolele XV-XVIII
Radu OCHEŞEANU, "Firfiricii"la mijlocul secolului al XIX-lea în România
Radu OCHEŞEANU, O bacnotă cu defect de imprimare emisă de Banca Naţională a României
Radu OCHEŞEANU, Constantin MIHAI, Marian DIMA şi Ştefan SAMOILĂ, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (1)
Metrologie
Radu OCHEŞEANU, Piatra visteriei Ţării Româneşti din anul 1834
Medalistică
Octavian ILIESCU şi Alexandru IEVREINOV, Alecsandri în medalistica românească
Valerian L. CIOFU, Voievodul Mircea cel Bătrân ilustrat în medalii
Corneliu POPA, Nicolae CURDOV, Opera medalistică a sculptorului Ioan Jalea
Aurică SMARANDA, Placheta doctorului Ştefan Minovici
DESCOPERIRI MONETARE
Corneliu BELDIMAN, Monede antice din judeţul Harghita
Aurică SMARANDA, Monede din epoca romană descoperite la Tomis şi Romula
Octavian ILIESCU, Cu privire la tezaurul de la Văcăreni (jud. Tulcea)
Gheorghe POENARU BORDEA şi Radu OCHEŞEANU, Un fragment de tezaur de denari romani imperiali decoperit la Pînceşti, judeţul Bacău
Radu ARDEVAN, Noi descoperiri monetare antice la Gherla
Constantin PREDA, Descoperiri inedite de monede antice şi bizantine
Aurică SMARANDA şi Laurenţiu FLORESCU, O monedă moldovenească de la Alexandru cel Bun descoperită la Cîmpulung Muscel
Eugen NICOLAE şi Ion DONOIU, Monede de cupru otomane din secolele XIV-XVI descoperite în Dobrogea
GALERIA NUMISMAŢILOR ROMÂNI
Aurică SMARANDA, Elie Dem. MIREA (1854-1943)
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE
DIVERSE
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE