Coperta

Cuprins

NUMISMATICĂ
Emanuel PETAC, Noi date privind tezaurele de monede de aur din perioada elenistică descoperite în Dobrogea : o nouă cronologie a tezaurului de la Dăeni – New data concerning the Hellenistic coin hoards from Dobroudja : a new chronology of the Dăeni hoard, Tulcea county
Viorica PAVEL, Câteva consideraţii asupra tezaurului monetar descoperit la Braşov în 1986 – Quelques considérations sur le trésor monétaire découvert à Braşov en 1986
Mariana PÎSLARU, Monedele civice de la Potaissa – Die zivischen Münzen aus Potaissa
Mihai DIMA şi Dan ILIE, Un tezaur de antoninieni descoperit la Râmnicu Vâlcea – Hoard of antoniniani discovered at Râmnicu Vâlcea
Ramiro DONCIU, Relaţiile lui Maxenţiu cu Tetrarhia în lumina emisiunilor monetare – Les relations de Maxence avec la Tétrarchie à la lumière des émissions monétaires
Gabriel TALMAŢCHI, Descoperiri monetare în zona fortificaţiei de la Albeşti, jud. Constanţa – Monetary discoveries in the area of the Albeşti fortification, Constanţa county
Francisc PAP, Circulaţia monetară în Transilvania şi Banat în sec. XI-XIII şi evoluţia socială şi a mentalităţilor – La circulation monétaire en Transylvanie et Banat au XIe-XIIIe siècles et l’évolution sociale et des mentalités
Monica DEJAN şi Bogdan NICULICĂ, Monede medievale descoperite în apropierea bisericii Sf. Simion din Suceava – Medieval coins discovered in the proximity of the Saint Simeon Church in Suceava
Erwin SCHÄFFER, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (VI) – Jetons roumains inédits ou moins connus (VI)
Tudor CIUMARA, Jetoane româneşti inedite ori mai puţin cunoscute (VII) – Jetons roumains inédits ou moins connus (VII)
Raoul-M. ŞEPTILICI, O demonetizare rară : 250 lei 1935 – A rare devaluation : 250 lei 1935
HERALDICĂ
Tudor Radu TIRON, Heraldica boierilor Beldiman – Les armoiries des boyards Beldiman
MEDALISTICĂ
Valerian L. CIOFU, Alexandra M. DIMULESCU şi Sînziana V. CIOFU, Medaliile Octavian Goga din 1938 – Les médailles Octavian Goga de 1938
DESCOPERIRI MONETARE
Gabriel TALMAŢCHI şi Constantin BĂJENARU, Medaliile Câteva semne premonetare descoperite în Dobrogea – A few monetary signs discovered in Dobroudja
Gabriel TALMAŢCHI, Un lot de monede callatiene autonome descoperite la Adamclisi, jud. Constanţa – A batch of autonomous Callatian coins discovered at Adamclisi, Constanţa county
Gabriel TALMAŢCHI şi Tănase BUJDUVEANU, Două monede de tip Apollo (?) emise de Histria în perioada autonomă – Two coins of the Apollo type (?) issued by Histria during the autonomous era
Viorica SUCIU, O monedă dacică descoperită la Romoşel, jud. Hunedoara – Une monnaie dace découverte à Romoşel, département de Hunedoara
Emanuel PETAC şi Mihai IONESCU, O monedă alexandrină a lui Aurelius Valerius Valens descoperită la Cetatea, com. Dobromir, jud. Constanţa – An Alexandrian coin from Aurelius Valerius Valens discovered at Cetatea, Dobromir commune, Constanţa county
Raoul-M. ŞEPTILICI, Un lot de monede din cel de-al doilea tezaur din secolul IV descoperit la Radimna – A set of coins from the second hoard of the 4th century discovered at Radimna
GALERIA NUMISMAŢILOR ROMÂNI
Radu ARDEVAN, În amintirea lui István Kovács (1880-1955) – Ä la mémoire de István Kovács (1880-1955)