Anunţuri

12-I-2011
B.S.N.R. Vă invită să consultaţi scrisoarea deschisă cu privire la rezultatele evaluării şi ierarhizării editurilor din domeniul Ştiinţelor Umaniste adresată C.N.C.S. de către Ionel Cândea, directorul Muzeului Brăilei şi al Editurii Istros

B.S.N.R

 

SCURTA ISTORIE A

 

B U L E T I N U L U I

 

SOCIETATII NUMISMATICE ROMÂNE

 

       Întemeierea SocietAtii Numismatice Române la sfârsitul anului 1903, dupA modelul prestigios al organizatiilor similare din alte State, ca Franta, Marea Britanie, Germania, Statele Unite ale Americii, Austro-Ungaria, cu dezideratul profund naTional al integrArii noastre culturale în familia europeanA, având ca motivatie ”existenTa uni numAr relativ însemnat de amatori de medalii si monete” si având ca scop ”comunicarea descoperirilor si observatiilor acestora si astfel cu totii sa contribuie la dezvoltarea cunostintelor numismatice”, a fost urmata de aparitia, în februarie 1904, a primului numar al Buletinului Societatii Numismatice Române.

         Scurta vreme lunara, foarte rapid devenita trimestriala, asa cum s-a decis la propunerea lui M. C. Sutzu, pe atunci Guvernator al Bancii Nationale Române si Presedinte al Societatii Numismatice Române, Buletinul avea sa intre imediat în reteaua de schimburi cu reviste de profil prestigioase din Germania si Franta (Berliner Münzblätter respectiv bulletin International de Numismatique).

      Traversând doua razboaie mondiale si supravietuind regimului comunist, publicatia a reprezentat vreme de peste un secol una dintre cele mai prestigioase aparitii românesti si europene de numismatica, fiind astazi unul dintre cele mai încarcate de traditie dintre periodicele cercetarii numismatice mondiale. Fara a gresi afirmam ca istoria cercetarii numismatice românesti este în cea mai mare masura legata de istoria Buletinului Societatii Numismatice Române.
        Printr-o ciudata ironie a istoriei, publicatia a continuat sa apara în timpul regimului comunist, finantata din fondurile private ale Societatii Numismatice Române, fara a face compromisuri ideologice care sa afecteze natura profund stiintifica a publicatiei.
        Ca o urmare fireasca a istoriei, meritelor culturale si traditiei sale, din anul 1990 publicarea (la doi ani) a Buletinului Societatii Numismatice Române a fost preluata de Academia Româna, în cadrul prestigioasei sale Edituri.
        Asa cum în 1903 initiatorii Societatii Numismatice Române considerau ca ”a venit timpul ca România, ca si alte State, sa aiba o Societate Numismatica”, tot asa astazi consideram ca existenta unui site al Buletinului Societatii Numismatice Române este aproape la fel de importanta ca existenta publicatiei.

 

REDACTIA